Szkolenia i Seminaria 2016...........................Szkolenia i Seminaria 2016...........................Szkolenia i Seminaria 2016

6 grudnia 1991 r.
powstaje Klub POLSKIE FORUM ISO 9000
jako wynik spontanicznego działania przedstawicieli ponad 100 przedsiębiorstw,
instytutów badawczych, wyższych uczelni, a także grupy osób fizycznych

 

styczeń 2016

Konferencja jubileuszowa

„W perspektywie jakości”

obchody 25-lecia istnienia Klubu PF ISO 9000

 

Patronat honorowy: