Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017
 • Kalendarium - Szkolenia/Sympozja/Warsztaty organizowane przez Klub PF ISo 9000 w 2017 r.

  2017-04-25 09:47

  Szkolenia/Sympozja/Warsztaty w 2017 r.

  Seminaria i sympozja wielodniowe:

  1. 16-21 maja 2017r. Jakość w biznesie 10  „Zrównoważony rozwój – wyzwania i wymagania, Szczyrk – (istnieje możliwość uczestnictwa tylko w jednodniowej konferencji).
  2. II kwartał 2017 r.  – II Zjazd Jakości - Ojców
  3. III lub IV kwartał  2017 r. – Sympozjum dot. Metrologii, Kielce
  4. IV kwartał – 2 dniowe – Seminarium Procesy w organizacji III pt. – Wzrost efektywności biznesu a zarządzanie wiedzą pracowników, Krynica Zdrój

  Szkolenia/warsztaty jednodniowe:

  Sekcja Organizacji Publicznych:

  -        czerwiec 2017 r. , Bydgoszcz – szkolenie powtórzeniowe Zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania – Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko, Ciągłość działania (standardy B. 7, 8, 9, C.12, wymaganie PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie zarządzania ryzykiem, wytyczne m.in. ISO 9004)

  -        II kwartał 2017 r. – Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko, Ciągłość działania  (standardy B. 7, 8, 9, C.12 wymagania ISO 9001, wytyczne)

  -        IV kwartał 2017 r.  – Przegląd zarządzania a zapewnienie o stanie kontroli zarządczej (standard E. 22, wymagania ISO 9001, wytyczne)

  Sekcja Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

  -        19.05.2017 r, Warszawa PKN -Dokumentowanie systemu zarządzania wg wymagań ISO 9001:2015

  Sekcja Pełnomocników:

  -        II lub III kwartał–Wprowadzenie do zarządzania procesami – edycja na Śląsku.

  Sekcja Auditorów:

  -        23.06.2017 r, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny – Wymagania normy ISO 9001:2015 z punktu widzenia auditora wewnętrznego cz. I

  -        20.10.2017 r, Warszawa PKN, Wymagania normy ISO 9001:2015 z punktu widzenia auditora wewnętrznego cz. II

  -        09.12.2017, miejsce i temat zostanie ustalony podczas powyższych spotkań.

  Przedstawione powyżej plany mogą ulec rozszerzeniu w miarę potrzeb, szczególnie o te spotkania, które przygotowywane są przez sekcje Klubu, o czym ich przewodniczący informują Członków na bieżąco.

 • 10.03.2017 r. - Jubileuszowa Konferencja „W perspektywie Jakości”

  2017-03-23 12:49
 • 24.04.2017 XXVII WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000, Bielsko-Biała

  2017-03-23 12:42

  Warszawa, 22.03.2017 r.

  L.dz. 19/PF/2017

   

  Szanowni Państwo,

  Członkowie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

   

  XXVII WALNE ZGROMADZENIE

  CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

  Bielsko-Biała, 24 kwiecień 2017 r.

  Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

  § 12 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

  24 kwiecień 2017 r. o godz. 11:30 – I termin, godz. 11.45 – II termin

  XXVII Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000,

  które odbędzie się w Bielsku-Białej
  w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o,

  ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

  XXVII Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu PF ISO 9000 towarzyszyć będzie seminarium „W którym kierunku "JEDZIE" doskonalenie - zmiany wymagań w systemowym zarządzaniu jakością w branży automotiv”. Będzie również możliwość zwiedzenia muzeum samochodów projektowanych i produkowanych przez BOSMAL, pokaz prototypu samochodu elektrycznego.

  Udział pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego i Członka honorowego upoważnionego do podejmowania decyzji w XXVII Walnym Zgromadzeniu oraz udział w seminarium w jest nieodpłatny, udział drugiej i kolejnych osób – przedstawiciela Członka rzeczywistego oraz Członka wspierającego zgodnie z załączoną tabelą opłat.

  Preferencyjne warunki udziału obowiązują tylko przy opłaconych składkach członkowskich za 2016 r.

  Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie KARTY UCZESTNICTWA (w załączeniu) do Sekretariatu Klubu PF ISO 9000 faxem pod numer 22 842 54 21 lub mailem e-mail: pfiso@pfiso9000.pl najlepiej do dnia 18.04.2017 r.

  1) informacja dot. Walnego Zgromadzenia z Porządkiem obrad i programem seminarium.

  2) Karta uczestnictwa

  3) BOSMAL_POLSKA_2017_WZ Klub PF ISO_9000.pdf

  Informujemy, iż każdy z Członków rzeczywistych Klubu, podczas Walnego Zgromadzenia ma możliwość przekazania uczestnikom Walnego Zgromadzenia materiałów promocyjnych dot. Państwa organizacji oraz wystawienia rollapu.

  Z poważaniem

  Zarządu Klubu PF ISO 9000

 • 16-21.05.2017 - Jakość w biznesie - 10 „Zrównoważony rozwój – wyzwania i wymagania”

  2017-03-21 17:05

  Szanowni Państwo,

  Klub POLSKIE FORUM ISO i Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji:

  JAKOŚĆ W BIZNESIE – 10 „Zrównoważony rozwój – wyzwania i wymagania”

  Konferencja odbędzie się w Szczyrku, 16.05 – 21.05.2017r.

  Szczegółowy Informator:Informator Jakość w biznesie 10.pdf

 • 21-23.04.2017 - II Klubowy Zjazd Jakości; Ojców

  2017-03-20 13:04
 • Ankieta-udział w szkoleniach Klubu PF ISO 9000

  2016-05-25 14:16
 • Ankieta- zgoda na zamieszczenie danych firmy na stronie internetowej

  2016-05-24 10:55
 • Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu VII Kadencji

  2016-04-29 14:34