W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2018 » 03.12.2018 r. Spójność pomiarowa – praktyczne aspekty wymagań w zapewnieniu jakości wyników badań i pomiarów, Poznań

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów – Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego Oddział w Poznaniu serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w seminarium:

Spójność pomiarowa
– praktyczne aspekty wymagań

w zapewnieniu jakości wyników
badań i pomiarów

Seminarium szkoleniowe odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w sali 114B, Al. Niepodległości 10

W komunikacie znajdują się szczegóły dot. seminarium, które ma na celu poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy teoretycznej z zakresu zagadnienia jakie stanowi spójność pomiarowa, a także zdobycie praktycznych umiejętności zastosowania i spełnienia wymagań systemów zarządzania w tym obszarze.

Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 23 listopada 2018 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń): e-mail: konferencja@pfiso9000.pl lub fax nr 22 842 54 21

 Są wolne miejsca, czekamy na zgłoszenia!

 Zapraszamy do udziału.