Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2017 » 04-06.10.2017 - Sympozjum „Metrologia w systemach zarządzania” - 8, Kielce

Szanowni Państwo,

 

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, doceniając znaczenie metrologii w systemach zarządzania i ocenie zgodności, już po raz ósmy, organizuje sympozjum z cyklu „Metrologia w systemach zarządzania”.

Tegoroczne sympozjum zatytułowane „Metrologia podstawą systemu oceny zgodności” zaplanowane jest na 4 - 6 października 2017 r. w Kielcach w Hotelu Qubus.

Celem sympozjum jest doskonalenie w procesie spełnienia wymagań metrologicznych w systemach zarządzania oraz wymagań związanych z nowymi regulacjami prawnymi.

Patronat honorowy nad sympozjum objęli: Polskie Centrum Akredytacji, Polski Komitet Normalizacyjny, Główny Urząd Miar, Urząd Dozoru Technicznego i patronat medialny:  Problemy Jakości oraz Pomiary Automatyka Robotyka.

Szczegółówe informacje dotyczące Sympozjum znajdziecie Państwo w: Komunikacie nr 2 oraz w Programie_Sympozjum

W najbliższych dniach zostaną przedstawione tytuły referatów, które zostaną wygłoszone podczas sympozjum.

Kartę uczestnictwa bez referatu należy przesłać do dnia 14 września 2017 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń). E-mail: pfiso@pfiso9000.pl lub fax nr 22 842 54 21.

Potwierdzenia udziału będą rozsyłane najpóźniej od 11.09.2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum!