Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2015 » 08.05.15-szkolenie warsztaty Komisji Auditorów Klubu PF ISO 9000 - Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze oraz ocena ich skuteczności

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu, warsztatach Komisji Auditorów Klubu PF ISO 9000 na temat:

"Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze oraz ocena ich skuteczności",

 które zaplanowane jest na dzień 08.05.2015 r. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, ul. Świętokrzyska 14, Warszawa, sala nr 501.

Plan spotkania:

Lp.

Godz.

Temat

Prowadzący

1.

11.00

Otwarcie spotkania

Omówienie programu seminarium dwu dniowego Auditowanie zarządzania ryzykiem

Omówienie programu warsztatów

- Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze oraz ocena ich skuteczności

Irena Kotwica

2.

11.30

Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze oraz ocena ich skuteczności – rola auditora

Grażyna Żarlicka

3.

11.45

Niezgodność czy spostrzeżenie - warsztaty

Grażyna Żarlicka

4.

13.00

Lunch

 

5.

13.30

Ocena poprawności określonych działań, ocena skuteczności wdrożenia działań – warsztat

Grażyna Żarlicka

6.

14.45

- Podsumowanie

- Dyskusja, wymiana doświadczeń

Irena Kotwica

 

Odpłatność za udział w spotkaniu:

1) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2014 r.) – 1 osoba bezpłatnie.

2) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 powyżej 1 osoby, Członkowie wspierający Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 i Członkowie Stowarzyszenia POLISOLAB (z opłaconą składką członkowską za 2014 r.) – 50,00 zł netto/ osoba

3) Członkowie Klubu POLLAB , Członkowie Stowarzyszenia ISO 14000(z opłaconą składką członkowską za 2014 r.) – 99,00zł netto/osoba

4) osoby zewnętrzne z organizacji nie będących członkami Klubów PF ISO 9000 lub POLLAB i członkowie Klubów PF ISO 9000 i POLLAB, Stowarzyszenia POLISOLAB i ISO 1400  bez opłaconej składki członkowskiej za 2014 r. – 199,00 netto/osoba

Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w szkoleniu e-mailem na adrespfiso@pfiso9000.pl najlepiej w terminie do 30.04.2015 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).