Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEKCJE / KOMISJE KLUBU » Sekcja Jednostek Certyfikujących Systemy » 08.09.2017 - Spotkanie Członków Sekcji Jednostek Certyfikujących Klubu PF ISO 9000

Szanowni Państwo,

Członkowie Sekcji Jednostek Certyfikujących Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

W imieniu Pana Witolda Pokory - Przewodniczącego Sekcji, bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie Członków Sekcji Jednostek Certyfikujących Klubu PF ISO 9000, które zaplanowane jest w dniu 08.09.2017 r. ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2B, 00-908 Warszawa, budynek nr 135, 3 piętro, CCJ sala wykładowa.

Program:

11.00 – 12.00 Powitanie uczestników, indywidualne przedstawienie uczestników, omówienie programu spotkania.

12.00 – 13.00 Certyfikacja  systemów zarządzania w świetle wymagań ISO 9001:2015 (AQAP 2110:2016).

13.00 – 14.00 Nowe programy certyfikacji – obszary współpracy.

14.00 – 15.00 Dyskusja.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu najpóźniej do dnia 05.09.2017 r. na adres pfiso@pfiso9000.pl