Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

STRONA GŁÓWNA » 09-10.09.2021 - III edycja e-seminarium: Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu

2021-07-16 12:52

Szanowni Państwo,

W imieniu Członków Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz HBM Prenscia Sp. z o. o. serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w III edycji e-seminarium naukowo - praktycznego:

„Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu”

E-seminarium odbędzie się w dniach 09 i 10 września 2021 r. za pomocą platformy Zoom (nie jest wymagana instalacja komunikatora Zoom - można logować się przy pomocy przeglądarki internetowej)

PROGRAM

09.09.2021

Dzień I

08:50 – 9.00

Rejestracja / logowanie się uczestników on-line

09.00 – 11.00

„X-FEMA narzędzie do optymalizacji planu kontroli procesu.”

Bartłomiej Świątek, HBM Prenscia

11.00 – 11.15

Dyskusja

11.15 – 11.30

Zakończenie pierwszego dnia seminarium

10.09.2021

Dzień II

8.50 – 09.00

Rejestracja / logowanie się uczestników on-line

9.00 – 10.15

„Zastosowanie analizy FMEA przez organizacje w systemach zarządzania.”

Mgr Michał Kubista,  FPUH QBISTA

10.15 – 10.30

Dyskusja

10:30 – 11:45

„Skuteczność zastosowania metody FMEA.”

Dr inż. Joanna Rosak – Szyrocka, Politechnika Częstochowska

11:45 – 12.00

Dyskusja

12.00

Zakończenie seminarium

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie.

Informacje nt uczestnictwa on-line będą przesyłane do osób, które prześlą zgłoszenie uczestnictwa w seminarium.

Jesteśmy przekonani, iż seminarium pozwoli Państwu poszerzyć wiedzę i umiejętności związane z praktyczną realizacją analizy FMEA.

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane Państwu możliwości zastosowania oprogramowania ReliaSoft XFMEA, obsługującego główne standardy branżowe dla wszystkich typów analizy FMEA (w tym Design FMEA, Process FMEA, FMECA, itp.). Oprogramowanie to zapewnia predefiniowane profile dla głównych standardów raportowania, a także oferuje szerokie możliwości dostosowania interfejsu i raportów do specyficznych potrzeb każdej organizacji.

Szczegółowe informacje: Ulotka FMEA_2021_wrzesień.pdf  karta uczestnictwa_2021_wrzesień.doc

Warunki udziału:

 • Członek Rzeczywisty Klubu PF ISO 9000
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB (osoba fizyczna)
 • Członek wspierający Klubu PF ISO 9000 (osoba fizyczna)
 • Członek honorowy Klubu PF ISO 9000

 

250,00 zł
+ 23% VAT

min. 2 osoby z tej samej firmy: 200,00 zł
+ 23% VAT
od osoby

 • Członek wspierający Klubu PF ISO 9000 (firma)
 • Członek Klubu POLLAB
 • Członek Stowarzyszenia KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000
 • Członek StowarzyszeniaPolskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000
 • Aktywni Klienci HBM Prenscia (po potwierdzeniu przez HBM Prenscia Polska)

350,00 zł
+ 23% VAT

min. 2 osoby z tej samej firmy: 300,00 zł
+ 23% VAT
od osoby

Pozostali Uczestnicy

650,00 zł

+ 23% VAT

min. 2 osoby z tej samej firmy: 500,00 zł
+ 23% VAT
od osoby

Uwaga:

 1. Dla Członków Klubów, Stowarzyszeń obowiązuje preferencyjna opłata tyko przy opłaconych składkach członkowskich za 2021 r.
 2. Faktury za udział w seminarium wystawiane będą przez Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, które zapewnia obsługę finansową Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

Koszty uczestnictwa obejmują:

–  Udział w e-seminarium on-line (link dostępu zostanie przesłany na wskazany w karcie uczestnictwa adres mailowy uczestnika e -seminarium).

–  Materiały seminaryjne w postaci elektronicznej.

–  Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium do pobrania on-line.

Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 01 września 2021 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń): e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium na 5 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

Czekamy na zgłoszenia!

Zapraszamy do udziału!