NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn http://qualitymagazyn.pl/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

 • 09 i 11.12.2020 - II edycja e-seminarium: Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu

  2020-11-17 11:53

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Członków Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz HBM Prenscia Sp. z o. o. serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w II edycja e-seminarium naukowo - praktycznym:

  „Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu”

  E-seminarium odbędzie się w dniach 09 i 11 grudnia 2020 r. za pomocą platformy Zoom (nie jest wymagana instalacja komunikatora Zoom - można logować się przy pomocy przeglądarki internetowej)

  PROGRAM

  09.12.2020

  Dzień I

  8.50 – 09.00

  Rejestracja/logowanie się uczestników on-line

  9.00 – 10.15

  „Zastosowanie analizy FMEA przez organizacje w systemach zarządzania.”

  Mgr Michał Kubista,

  FPUH QBISTA

  10.15 – 10.30

  Dyskusja

  10:30 – 11:45

  „Skuteczność zastosowania metody FMEA.”

  Dr inż. Joanna Rosak – Szyrocka,

  Politechnika Częstochowska

  11:45 – 12.00

  Dyskusja

  12.00

  Zakończenie pierwszego dnia seminarium

  11.12.2020

  Dzień II

  08:50 – 9.00

  Rejestracja/logowanie się uczestników on-line

  09.00 – 11.00

  „XFEMA narzędzie do optymalizacji planu kontroli procesu.”

  Bartłomiej Świątek,

  HBM Prenscia

  11.00 – 11.15

  Dyskusja

  11.15 – 11.30

  Zakończenie seminarium

 • "Stale na kursie do TQM" zaproszenie do lektury wywiadu z Panem Markiem Roszakiem

  2020-11-17 11:22
  "Stale na kursie do TQM"
  Serdecznie zapraszamy do lektury wywiadu z Panem Markiem Roszakiem - Prezesem Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, którego udzielił Panu Zygmuntowi Jazukiewiczowi - Redaktorowi Przeglądu Technicznego
 • 12-13.11.2020 szkolenie doskonalące: AUDITOR WEWNĘTRZNY Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

  2020-10-27 11:45

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszamy na szkolenie doskonalące on-line

  AUDITOR WEWNĘTRZNY Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

  Termin: 12-13.11.2020 r.

  Czas trwania szkolenia: 9.00-15.30

  PROWADZĄCY: Artur Jabłoński wykładowca, konsultant, auditor, specjalista w zakresie systemów zarządzania

  CEL SZKOLENIA

  przekazanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie zrozumienia i interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015 oraz wymagań normy ISO 19011 z roku 2018 w zakresie nowych wytycznych dot. przeprowadzania audytów wewnętrznych, w tym istoty:

  - celu i kryteriów auditu,

  - planowania, organizacji i metod przeprowadzania auditu,

  - zasad raportowania oraz dokumentowania auditu,

  - działań poauditowych,

  - realizacji auditów w trybie zdalnym,

  • nabycie i/ lub doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia auditu,
  • poszerzenie świadomości znaczenia i wpływu auditów wewnętrznych na doskonalenie organizacji.

  ADRESACI SZKOLENIA

  kandydaci oraz czynni auditorzy systemów zarzadzania jakością,

  pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością,

  menadżerowie i właściciele/kierownicy procesów systemu zarzadzania jakością.

  zainteresowani zagadnieniami doskonalenia systemów zarządzania jakością.

  W RAMACH SZKOLENIA NABYWA SIĘ UMIEJĘTNOŚCI:

  interpretacji i zastosowania wymagań normy ISO 9001:2015,

  zaplanowania auditu wewnętrznego,

  opracowania planu auditu i listy pytań kontrolnych,

  przeprowadzenia auditu zgodnie z poznanymi metodykami,

  pozyskania obiektywnych dowodów auditowych,

  formułowania wyników auditu odnosząc je do celu/-ów i kryteriów auditu,

  formułowania potencjału do doskonalenia w zakresie auditowanych obaszrów, procesów,

  sporządziania raportów z auditów.

  Szczegółowe informacje wraz z kosztem i kartą uczestnictwa w szkoleniu:Ulotka Kurs AUDITOR Wewnętrzny.pdf; Karta uczestnictwa.doc

  DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW Klubu PF ISO 9000 oraz Stowarzyszenia POLISOLAB preferencyjna bonifikata od kwoty netto w wysokości 10%.

  Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 05 listopada 2020 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń) na e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 3 dni robocze przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

  Serdecznie zapraszamy do udziału!

 • Start 29.10.2020 r. - modułowe seminarium szkoleniowe: Systemowe narzędzia doskonalenia

  2020-10-12 12:15

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB

  zapraszają do udziału

  w modułowym seminarium szkoleniowym:

  SYSTEMOWE NARZĘDZIA DOSKONALENIA

  w ramach cyklu

  DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA.

  Seminarium szkoleniowe adresowane jest do osób zainteresowanych doskonaleniem systemów zarządzania w różnych organizacjach, a w szczególności:

  - dla kadry zarządzającej,

  - pełnomocników / menadżerów jakości,

  - auditorów wewnętrznych.

  Seminarium szkoleniowe prowadzone on-line na platformie Zoom, w modułach 3 godzinnych (g. 9.00-12.00), realizowanych 1 x w tygodniu - w czwartki, zgodnie z programem. Zaczynamy 29.10.2020 r. g. 9.00.

  Cel seminarium szkoleniowego: nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania systemowych narzędzi oceny skuteczności wdrożenia i funkcjonowania oraz doskonalenia systemu zarządzania w organizacji. 

   

  Ukończenie całości szkolenia umożliwia uzyskanie certyfikatu:

   
  SPECJALISTY W ZAKRESIE SYSTEMOWYCH NARZĘDZI DOSKONALENIA.

   

  Program:

  Moduł I – 29.10.2020, prowadzący: Michał KUBISTA

  Systemowe narzędzia doskonalenia. Wymagania w zakresie systemowych narzędzi dedykowanych systemom zarządzania. Skuteczne i efektywne wykorzystanie narzędzi systemowych do zarządzania zmianą.

  Moduł II  –  05.11.2020, prowadzący: Marek ROSZAK

  Podejście procesowe. Analiza organizacji w układzie procesowym. Zarządzanie procesowe. Skuteczne i efektywne zarządzania procesami w organizacji. Doskonalenie systemu zarządzania
  w oparciu o podejście procesowe.

  Moduł III – 19.11.2020, prowadzący: Krystyna STEPHENS

  Ocena efektów działania. Monitorowanie efektów działania i skuteczności systemu, analiza i ocena danych i informacji. Monitorowanie realizacji procesów. Doskonalenie systemu zarządzania w oparciu o ocenę efektów działania.

  Moduł IV  –  26.11.2020 – prowadzący: Artur JABŁOŃSKI

  Audit wewnętrzny. Doskonalenie systemu zarządzania poprzez wykorzystywanie auditów wewnętrznych oraz informacji o niezgodnościach. Korekcja, działania korygujące. Analiza przyczyn niezgodności. Planowanie działań korygujących.

  Moduł V – 03.12.2020, prowadząca: Tatiana KARKOSZKA

  Zarządzanie ryzykiem. Działania odnoszące się do ryzyk. Uwzględnienie ryzyk i szans w procesach. Analiza skuteczności działań podjętych w celu uwzględnienia ryzyk i szans. Aktualizacja ryzyki szans podczas planowania, w tym w wyniku niezgodności.

  Moduł VI – 10.12.2020, prowadząca: Grażyna ŻARLICKA

  Przegląd zarządzania. Istota przeglądu zarządzania. Przygotowanie materiałów na przegląd. Wykorzystanie danych i informacji. Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania poprzez wykorzystywanie polityki i celów dotyczących jakości. Przykłady określanie celów i zadań w powiązaniu z polityką jakości oraz celami procesów.

  Moduł VII – 17.12.2020

  Webinarium podsumowujące szkolenie z prowadzącymi poszczególne moduły szkolenia oraz zaproszonymi gośćmi.

  Tutaj: Szczegółówy Komunikat_1_Systemowe narzędzia doskonalenia oraz z karta uczestnictwa.

  Kartę uczestnictwa udziału w całości seminarium szkoleniowego lub w I module należy przesłać do dnia 23 października 2020 r.e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

  Kartę uczestnictwa w kolejnych modułach należy przesłać nie później niż 4 dni przed planowanym terminem edycji modułu.
  (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium na 3 dni robocze przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

  Serdecznie zapraszamy do udziału!

 • 29.09.2020 - VIII kadencja władz Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

  2020-10-01 16:17

  W dniu 29.09.2020 r. XXX Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 wybrało na VIII kadencję (2020-2024) nowe władze Klubu:

  Zarząd:

  Lp.

  Imię i Nazwisko

  Nr Członkowski

  Firma

  1.

  Marek Roszak

  Czł. rz. nr 830

  Prezes Klubu

  Politechnika Śląska,
  Katedra Materiałów Inżynierskich
  i Biomedycznych

  2.

  Henryk Dębski

  Czł. rz. nr 318

  Instytut Badań
  i Rozwoju  Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

  3.

  Tadeusz Glazer

  Czł. honorowy nr 1

  Członek honorowy

  Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

  4.

  Marcin Kałużny

  Czł. rz. nr 852

  FUNDACJA QUALITAS Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych

  5.

  Paweł Kukowski

  Czł. rz. nr 108

  Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

  6.

  Jadwiga Majcher

  Czł. honorowy nr 8

  Członek honorowy

  Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

  7.

  Edyta Słupecka

  Czł. rz. nr 170

  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

  8.

  Elżbieta Stefaniak

  Czł. rz. nr 857

  B&L Elżbieta, Danuta, Arkadiusz STEFANIAK Spółka Cywilna

  9.

  Grażyna Żarlicka

  Czł. rz. nr 773

  Loxxess Polska Sp. z o.o.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Komisja Rewizyjna:

  1.

  Mirosława Borzęcka

  Czł. rz. nr 168

  POLMO ŁOMIANKI S.A.

  2.

  Joanna Gańko

  Czł. honorowy nr 6

  Członek honorowy

  Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

  3.

  Elżbieta Gruszka

  Czł. rz. nr 115

  Główny  Instytut Górnictwa

   

   

   

   

   

   

 • 29.09.2020 - XXX Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000 - on-line

  2020-08-28 10:36

  Warszawa, 28.08.2020 r.

  L.dz. 19/PF/2020

   

   XXX WALNE ZGROMADZENIE

  CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

  29 września 2020 r.

  Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

  § 12 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

  29 września 2020 r. o godz. 10:45 – I termin, o godz. 11.00 – II termin

  XXX Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

   

  Walne Zgromadzenie zostanie zorganizowane w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem trybu głosowana drogą elektroniczną przy zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej.

  (Zgodę na wprowadzenie takiego trybu wyrazili Członkowie Rzeczywiści Klubu w trybie głosowania internetowego)

   

  Rejestracja uczestników godz. 09.30 – 10:45

  Porządek obrad:

  1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

  2.Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.

  3.Przyjęcie porządku obrad.

  4.Wystąpienia zaproszonych gości.

  5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej oraz  Komisji Uchwał i Wniosków.

  6.Informacja o  wprowadzeniu zamiany do Regulaminu Klubu PF ISO 9000

  Uzupełnienie pkt 7 § 12Regulaminu Klubu o punk 7.4.:

  7.4.  Walne Zgromadzenie może być zorganizowane w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem trybu głosowana drogą  elektroniczną przy zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej w sytuacjach nadzwyczajnych niezależnych od Zarządu Klubu PF ISO 9000 jak np. powódź, klęski żywiołowe lub spowodowane przez człowieka, pandemie/epidemie, niestabilność polityczna, zamieszki, terroryzm itp.

  7.Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji za rok 2019.

  8.Sprawozdanie finansowe za rok 2019.

  9.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

  10.Dyskusja.

  11.Podjęcie uchwał.

  12.Projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2020.

  13.Wybory nowych władz Klubu.

  13.1. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Klubu PF ISO 9000. Prezentacja kandydatów.

  13.2. Głosowanie na Prezesa.

  13.3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Klubu PFISO 9000  na VIII kadencję.

  13.4. Podjęcie uchwały dotyczącej liczby członków Zarządu VIII kadencji Klubu PF ISO 9000.

  13.5. Podjęcie uchwały dotyczącej liczby członków Komisji Rewizyjnej Klubu PF ISO 9000 na VIII kadencję.

  13.6. Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Klubu PF ISO 9000. Prezentacja kandydatów.

  13.7. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Zarządu Klubu PF ISO 9000.

  13.8. Ogłoszenie wyników. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Klubu PF ISO 9000
             na VIII kadencję.

  13.9. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu PF ISO 9000. Prezentacja kandydatów.

  13.10. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu PF ISO 9000.

  13.11. Ogłoszenie wyników. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
              Klubu PF ISO 9000 na VIII kadencję.

  14.Kierunki Programowe działalności Klubu w 2020 r.

  15.Dyskusja.

  16.Wolne głosy i wnioski.

  17.Przyjęcie Uchwał i Wniosków XXX Walnego Zgromadzenia.

  Udział Członka honorowego, pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego - upoważnionych do podejmowania decyzji oraz Członka wspierającego - z głosem doradczym, podczas XXX Walnego Zgromadzenia jest bezpłatny.

  Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie Karty uczestnictwa do Sekretariatu Klubu PF ISO 9000 mailem:

  e-mail: wz@pfiso9000.pl

  do dnia 18.09.2020 r.

  na podany w Karcie Uczestnictwa mail zostaną przesłane informację dotyczące sposobu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w tym dotyczące sposobu głosowania.

 • Komunikat

  2020-03-26 14:51

  Warszawa, 24.03.2020 r.

  Szanowni Państwo,

  Członkowie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
  oraz Stowarzyszenia POLISOLAB

  Dynamika ostatnich tygodni związana jest przede wszystkim z globalną sytuacją spowodowaną koronawirusem. Sytuacja ta dotyka każdego z nas z osobną, w różnych wymiarach realizowanych działań. Występujące ograniczenia, a z nich wynikające skutki stanowią nieodłączny i decydujący element każdego przemijającego obecnie dnia, mając wpływ na podejmowane decyzje, możliwości realizacji zaplanowanych działań.

  W szczególny sposób obecna sytuacja dotyka wszystkie podmioty współczesnego rynku: szpitale, przedsiębiorstwa produkcyjne, zakłady usługowe, szkoły i uczelnie, urzędy, uświadamia ona nam jeszcze bardziej, jak ważną rolę w zarządzaniu odgrywa planowanie, w tym, oparte na analizie zagrożeń i szans.

  Sytuacja ta stanowi poważne zagrożenie, z którego musimy wyjść obronną ręką, ale z której będziemy musieli również wyciągnąć wnioski, tak by w niedługim okresie czasu stać się silniejsi i mądrzejsi, by móc budować i rozwijać prowadzoną dotychczas działalność.

  Ten trudny czas przeminie, choć otaczające nas zmiany, potrafią nas głęboko doświadczać, pamiętajmy: Świat nie stoi w miejscu!

  Życzymy Państwu i Nam Wszystkim nie tylko zdrowia i pogody ducha w tym jakże trudnym okresie czasu, ale również podejmowania decyzji, które zminimalizują wszelkie skutki, które ta nowa - w swojej skali, sytuacja nam przynosi.

  Głęboko jesteśmy przekonani, iż rozpoczęta przed dekadami działalność Klubu mająca za zadanie krzewienie idei jakości zarządzania, jeszcze bardziej uwydatni swoje znaczenie, w obliczu otaczających nas głębokich zmian wywołanych koronawirusem, które trzeba będzie nam zrozumieć i wdrażać działania, które umożliwią nam nie tylko osiągnięcie status quo, ale się doskonalić i dynamicznie rozwijać.

  Pamiętajmy, iż skuteczność działań menadżerów poznaje się przede wszystkim w podejmowanych przez nich decyzjach w sytuacjach kryzysowych. Oby ten kryzys trwał jak najkrócej.

  Ogłoszony w Naszym kraju stan epidemii, zmusza nas do podjęcia szczególnych działań, w duchu odpowiedzialności i dostosowania się do nowych warunków, dbając o dobro naszych członków.

  W związku z powyższym, przekazujemy informację:

  - od dnia 15.03.2020 r. do odwołania, biuro Klubu i Stowarzyszenia pracuje w zdalnym trybie pracy, wszystkie linie telefoniczne komórkowe, także członków Zarządu oraz adresy e-mail pozostają do Państwa dyspozycji,

  - wysyłka „Problemów Jakości” oraz „Quality Magazynu” będzie zrealizowana najszybciej, jak to będzie możliwe,

  - w możliwie najszybszym terminie będziemy Państwa informować o ustaleniach dotyczących terminów planowanych spotkań Klubu, a w tym:

  1. Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego oraz seminarium dot. Zintegrowanych Systemów Zarządzania, Warszawa,

  2. seminarium szkoleniowego „Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu”, Warszawa – zostało odwołane ze względu na epidemię,

  3. seminariumszkoleniowego „Systemowe narzędzia doskonalenia”, Warszawa,

  4. szkolenia Sekcji Auditorów, Warszawa,

  5. sympozjum „Metrologia w Systemach Zarządzania”,

  6. spotkania członków Sekcji Jednostek Certyfikujących Systemy,

  7. spotkania Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Organizacji Publicznych.

  Pozostajemy z Państwem w kontakcie, a wszelkie informacje zostaną Państwu przekazane najszybciej jak to tylko będzie możliwe, również aktualizować będziemy stronę Klubu zamieszczając wiążące informacje!

  Bezpieczeństwo uczestników organizowanych przez Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 spotkań, jest i będzie dla nas najwyższym priorytetem. Mamy nadzieję, że decyzja ta spotka się z Państwa zrozumieniem.

  Planując statutowe działania Klubu serdecznie Państwa prosimy o przesyłanie na adres Klubu wszelkich Państwa propozycji dotyczących tematów i problemów, które należy podjąć podczas najbliższych spotkań, seminariów i szkoleń.

  Serdecznie Państwa pozdrawiamy,

  Życząc zdrowia, wytrwałości i pogody ducha,

  w tym szczególnym dla Nas Wszystkich czasie !

  W imieniu Zarządów

  Tadeusz Glazer                                                     Marek Roszak

 • Ankieta - dojrzałość procesowa szpitali

  2020-02-04 11:58