W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2018 » 10-12.10.2018 r. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 10

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w międzynarodowej konferencji:

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 10

Patronat nad konferencją objął: Jan Krzysztof Ardanowski- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konferencja odbędzie się: 10-12 października 2018r. w Zespole Pensjonatów DOLINA BIAŁEGO w Zakopanem

W tym miejscu: komunikat 1 Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności_2018, w którym podane są wszystkie szczegóły dot. udziału w konferencji.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!