Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2015 » 15.06.2015 szkolenie Komisji Pełnomocników: Jak przygotować przedsiębiorstwo do spełnienia wymagań normy ISO 9001 wydanie 2015 – w zakresie tzw. kontekstu organizacji, Warszawa, PKN

Szanowni Państwo,

 Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu Komisji Pełnomocników na temat:              

Jak przygotować przedsiębiorstwo do spełnienia wymagań normy ISO 9001 wydanie 2015 – w zakresie tzw. kontekstu organizacji”?

które zaplanowane jest na dzień 15.06.2015 r. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, ul. Świętokrzyska 14, Warszawa, sala nr 502.

 Harmonogram szkolenia:

10.00 – 10.15    Powitanie i wprowadzenie to tematyki, informacja dot. planów Komisji Pełnomocników - Marek Roszak, Przewodniczący Komisji Pełnomocników Klubu POLSKIE FORUM ISO ISO 9000

10.15 – 10.30    Charakterystyka wymagania dotyczącego kontekstu organizacji – Marek Roszak, Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska

10.30 – 11.30   Wykład –  „Nowa struktura norm z zakresu zarządzania – czy łatwiej będzie z rozumieć wymagania normy. Przez kontekst organizacji do jej zrozumienia.”   – Marek Roszak, Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska

11.30 – 12.00   Dyskusja – Potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron - jaki mają wpływ na system  zarządzania? – moderator: Marek Roszak

12.00 – 13.00   Przerwa / Poczęstunek

13.00 – 14.00   Wykład – „Oczekiwania i możliwości jakie daje nowa norma ISO 9001 w zakresie integracji systemów zarządzania. Kontekst organizacji a integracja systemów.” –  Marek Rusek,   Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Katowicki Holding Węglowy SA

14.00 – 14.30   Dyskusja – Analiza szans i zagrożeń w zakresie działalności organizacji atutem w  zakresie integracji systemów zarządzania - moderator: Marek Rusek

14.30 – 15.00  Podsumowanie / Zakończenie szkolenia – Marek Roszak

Odpłatność za udział w spotkaniu:

1) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2015 r.) – 1 osoba bezpłatnie.

2) Członkowie Stowarzyszenia POLISOLAB (z opłaconą składką członkowską za 2015 r.) – 50,00 zł netto/ osoba

3) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 powyżej 1 osoby, Członkowie wspierający Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2015 r.) – 60,00 zł netto/ osoba

3) Członkowie Klubu POLLAB , Członkowie Stowarzyszenia ISO 14000(z opłaconą składką członkowską za 2015 r.) – 99,00zł netto/osoba

4) osoby zewnętrzne z organizacji nie będących członkami Klubów PF ISO 9000 lub POLLAB, członkowie Klubów PF ISO 9000 i POLLAB, Stowarzyszenia POLISOLAB i ISO 1400  bez opłaconej składki członkowskiej za 2015 r. – 199,00 netto/osoba

Zainteresowanych, proszę o przesłanie zgłoszenia na adrespfiso@pfiso9000.plw terminie do 11.06.2015 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Za udział w szkoleniu będzie wystawione zaświadczenie!