Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2015 » 20.05.2015 - konferencja PKN „System Zarządzania Jakością. Co do tego ma normalizacja?”

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Normalizacji Polskiej przypadającego na 20 maja, Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza na konferencję „System Zarządzania Jakością. Co do tego ma normalizacja?”, której tematem przewodnim będzie nowelizacja normy ISO 9001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania. Partnerami konferencji są Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Konferencja odbędzie się 20 maja br. w Ministerstwie Gospodarki w Sali pod Kopułą.  

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji na konferencję. Więcej informacji na stronie  http://www.pkn.pl/iso9001/ 

Program konferencji: zaproszenie na konferencję_20.05.15.pdf