Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

 • 09-10.09.2021 - III edycja e-seminarium: Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu

  2021-07-16 12:52

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Członków Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz HBM Prenscia Sp. z o. o. serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w III edycji e-seminarium naukowo - praktycznego:

  „Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu”

  E-seminarium odbędzie się w dniach 09 i 10 września 2021 r. za pomocą platformy Zoom (nie jest wymagana instalacja komunikatora Zoom - można logować się przy pomocy przeglądarki internetowej)

  Szczegółowe informacje nt. seminarium:

  Ulotka FMEA_2021_wrzesień.pdf  karta uczestnictwa_2021_wrzesień.doc

  Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 01 września 2021 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń): e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium na 5 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

  Czekamy na zgłoszenia!

  Zapraszamy do udziału!

 • 06-07.09.2021-szkolenie doskonalące: AUDITOR WEWNĘTRZNY Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

  2021-06-29 10:47

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszamy na szkolenie doskonalące on-line

  AUDITOR WEWNĘTRZNY Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

  Nabór na termin: 06-07.09.2021 r.

  PROWADZĄCY: Artur Jabłoński wykładowca, konsultant, auditor, specjalista w zakresie systemów zarządzania

  Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się w informatorze: Kurs AUDITOR Wewnętrzny_2021_wrzesień

  DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW Klubu PF ISO 9000 oraz Stowarzyszenia POLISOLAB preferencyjna bonifikata od kwoty netto w wysokości 10%.

  Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 31 sierpnia 2021 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń) na e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 3 dni robocze przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

  Serdecznie zapraszamy do udziału!

 • 02 czerwca 2021 - webinar PKN „Jak zarządzać organizacją w niespokojnych czasach?”.

  2021-06-01 15:53
 • 25.05.2021 - XXXI Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000, on-line

  2021-04-26 11:01

   Warszawa, 26.04.2021 r.

  L.dz. 33/PF/2021

   

  XXXI WALNE ZGROMADZENIE

  CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

  Warszawa, 25 maja 2021 r.

  Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

  § 12 Regulaminu Klubu,

  zwołuje na dzień

  25maja 2021 r.

  o godz. 11:00– I termin, godz. 11.15 – II termin

  XXXI Walne Zgromadzenie

  Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

   

  Walne Zgromadzenie odbędzie się w trybie on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM.

   

  Rejestracja uczestników godz. 10.30 – 11.00

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXI Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta.
  3. Przyjęcie Porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej.
  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020.
  7. Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego za rok 2020.
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  9. Dyskusja.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu oraz z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2020 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.
  12. Kierunki Programowe działalności Klubu w 2021 r.
  13. Przedstawienie projektu planu rzeczowo – finansowego na 2021 r. i podjęcie uchwały.
  14. Wolne głosy i wnioski.
  15. Przyjęcie uchwał i wniosków XXXI Walnego Zgromadzenia.

  Ze względów organizacyjnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zapraszamy Członków honorowych i pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego upoważnionych do podejmowania decyzji podczas obrad Walnego Zgromadzenia oraz Członków wspierających uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym i nie biorących udziału w głosowaniach.

  Prosimy o przesłanie Karty uczestnictwa do Sekretariatu Klubu PF ISO 9000  mailem e-mail: wz@pfiso9000.pl  najlepiej do dnia 21.05.2021 r.

  Zarząd Klubu PF ISO 9000

 • 23.04.2021 on-line szkolenie: Wprowadzenie do nowego Modelu EFQM i konferencja „Quality -Sustainability – Excellence”- 23.04.2021 on-line

  2021-04-21 10:37

  Szanowni Państwo,

   

  Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 odjął patronatem honorowym wydarzenia, o których informujemy poniżej. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu on-line „Wprowadzenie do nowego Modelu EFQM” i Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Quality -Sustainability – Excellence”, które zaplanowane sią w najbliższy piątek 23.04.2021 r. Szczegóły znajdują się poniżej.

   

  Model EFQM jest globalnie rozpoznawalnym i cenionym narzędziem wspierającym organizację w zarządzaniu zmianami oraz doskonaleniu ich wyników.

  Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii, ale również pracy nad przygotowaniem polskojęzycznej wersji Modelu. Odpowiadając na zapotrzebowanie organizacji i przedsiębiorców zapraszamy na szkolenie on-line „Wprowadzenie do nowego Modelu EFQM”, które odbędzie się w dniu 23.04.2021 w godzinach: 09.00 – 11.30.
  Szkolenie odpowiada na pytania: Jak zapewnić trwały sukces organizacji? Jak zarządzać w czasach niepewności? Na czym oprzeć budowanie wartości dla klientów?  Jak budować zaangażowanie wśród pracowników?

  Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po zeskanowaniu kodu QR, który znajduje się w ulotce informacyjnej:  Wprowadzenie do Modelu EFQM.pdf lub  pod linkiem:  https://forms.gle/HWRWFtaUSnKJgtaTA

  Organizowane przez nas szkolenie zbiegnie się w czasie z inauguracją polskojęzycznej wersji Modelu EFQM. Uczestnicy szkolenia otrzymają również możliwość uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Quality -Sustainability – Excellence”, która odbędzie się również w dniu 23.04.2021 i rozpocznie się  o godzinie 12.00.

  Agenda konferencji: QSE Agenda_konferencja.pdf

  Będzie nam bardzo miło, jeśli prześlą Państwo zaproszenie na szkolenie do osób w Państwa organizacji, które mogłyby być zainteresowane tą tematyką.

  Kontakt w sprawie konferencji i szkolenia: Dr Joanna Martusewicz - Prezes Zarządu

  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  tel: + 48 883 320 918 mail: joanna.martusewicz@ue.wroc.pl

  adres: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław budynek: A / pokój 13a

  www: http://fundacja.ue.wroc.pl efqm: http://efqm.org/

   

  W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w zaplanowanych spotkaniach.

 • 12-13.04.2021 - seminarium on-line Ocena cyklu życia produktu

  2021-03-23 10:55

  Szanowni Państwo,

  Klub PF ISO 9000 serdecznie zaprasza na kolejną edycję seminarium naukowo - praktycznego:

   Ocena cyklu życia produktu

  Seminarium odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2021 r. od g. 9.00 do ok. g. 12.00 (szczegółowy program w komunikacie) on-line przy pomocy komunikatora Zoom lub bezpośredniego przez stronę www.

  1. Komunikat ze szczegółowym programem i warunkami uczestnictwa.

  2. karta uczestnictwa

  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

  Kartę uczestnictwa należy przesłać do dnia 06.04.2021 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń). E-mail: konferencja@pfiso9000.pl

  Zapraszamy do czynnego udziału!

 • 26.03.2021 - E-Seminarium szkoleniowe - Wyposażenie pomiarowe – dobór, nadzór, w tym spójność pomiarowa, sprawdzanie, wzorcowanie, legalizacja

  2021-03-12 13:30

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszamy do udziału w e-seminarium szkoleniowym:

  Wyposażenie pomiarowe
  – dobór, nadzór, w tym spójność pomiarowa,
  sprawdzanie, wzorcowanie, legalizacja

  PROGRAM SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO

  Lp.

  Godz.

  Temat

  Prowadzący

  1. 

  8.45-9.00

  Czas na zalogowanie na platformę zoom i sprawdzenie jakości łącza i połączenia.

  Izabela Majewska

  2. 

  9.00

  Otwarcie szkolenia. Sprawy organizacyjne. Omówienie programu

  Grażyna Żarlicka

  3. 

  9.10

  1. Zasady doboru wyposażenia pomiarowego do realizowanych procesów
  2. Rodzaje nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym – wymagania normy i wymagania prawne w zakresie legalizacji, wzorcowania, sprawdzania

  Danuta Jonaszek

  4. 

  ok. 10.30

  Przerwa

   

  5.  

  10.50

  1. Planowanie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym  (harmonogram legalizacji / wzorcowania, sprawdzania, nadzorowanie realizacji harmonogramu)
  2. Oznaczanie i utrzymywanie statusu nadzorowania
  3. Wymagania dotyczące spójności pomiarowej

  Danuta Jonaszek

  6. 

  11.50

  Podsumowanie, dyskusja, wymiana doświadczeń

  Grażyna Żarlicka

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie

  Informacje o e-seminarium znajdują się również w Komunikacie nr _1

  Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 19.03.2021 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń). 

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie oraz do odwołania seminarium na 5 dni roboczych przed planowanym terminem,  jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

  Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium!

 • "Stale na kursie do TQM" zaproszenie do lektury wywiadu z Panem Markiem Roszakiem

  2020-11-17 11:22
  "Stale na kursie do TQM"
  Serdecznie zapraszamy do lektury wywiadu z Panem Markiem Roszakiem - Prezesem Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, którego udzielił Panu Zygmuntowi Jazukiewiczowi - Redaktorowi Przeglądu Technicznego
Strony: