W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

STRONA GŁÓWNA » Ankieta- zgoda na zamieszczenie danych firmy na stronie internetowej

2016-05-24 10:55

Szanowni Państwo

Członkowie Klubu PF ISO 9000

W związku z pracami nad przygotowaniem nowej strony internetowej Klubu, chcielibyśmy poświęcić na niej miejsce naszym Członkom i informacjom na ich temat. Pragnęlibyśmy, aby wykorzystywali Państwo członkostwo w Klubie dla promocji swojej firmy, wskazywali na standardy jakości zarządzania, usług oraz obsługi klienta, jakimi się Państwo kierują. W tym celu chcielibyśmy mieścić na naszej stronie internetowej nazwę Państwa firmy, logo, dane teleadresowe oraz informacje na temat profilu działalności. Chcielibyśmy również, aby logo Klubu zostało umieszczone na Państwa stronie internetowej wraz z informacją o przynależności do Klubu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie Ankiety.