Seminaria 2015.................................Seminaria 2015.................................Seminaria 2015

 

Terminy spotkań Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 w 2015 r.

  1. 19 luty 2015 r. - Szkolenie jednodniowe Sekcji Organizacji Publicznych Bezpieczeństwo informacyjne i informatyczne w zarządzaniu organizacją - Jak przełożyć teorię na praktykę? Warszawa, PKN ul. Świętokrzyska 14 s. 201.

  2. 27 lutego 2015 r. – szkolenie jednodniowe Najnowsze zmiany w prawie konsumenckim – jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości", Warszawa, PKN, ul. Świętokrzyska 14

  3. 05 – 06 marca 2015 r. – seminarium Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw  Współpraca z dostawcami. Co uwzględniać, aby dobrze kupić?,Kraków, Hotel Artur,ul. Aleksandry 30, 30-387 Kraków. Strona www: www.hotelartur.pl

  4. 21 – 24 marca 2015r.  – „Rozwój systemów zarządzania a doskonalenie biznesu” z cyklu Jakość w biznesie – 8 edycja, międzynarodowa konferencja, Gdańsk.

  5. 16 – 17 kwietnia 2015 r. – XXV Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000, Centrum Konferencyjno Szkoleniowe NICOLA, ul. Wyzwolenia 61, 05-140 Serock.

  6. 19 – 21 kwietnia 2015r. – seminarium Sekcji Przemysłu Spożywczego „Doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem żywności – VII”, Zakopane.

  7. 08 maja 2015 r. – szkolenie jednodniowe Komisji Auditorów Niezgodności i działania zapobiegawcze oraz ocena ich skuteczności.

  8. 17 – 18 września 2015 – seminarium Komisji Auditorów Auditowanie procesu zarządzania ryzykiem z cyklu Doskonalenie Procesu Auditowania – 12 edycja.

  9. 06 listopada 2015 r. – szkolenie jednodniowe Komisji Auditorów Ocena ryzyka w odniesieniu do wymagań prawnych.

    

   Ponadto organizowane będą, tak jak dotychczas, przez Komisje i Sekcje lub z ich udziałem, szkolenia 1-dniowe dotyczące doskonalenia procesu auditowania, doskonalenia pracy funkcji Pełnomocnika, działalności organizacji publicznych oraz inne wg aktualnych potrzeb i możliwości.

   Za udział w każdym szkoleniu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 wystawiane są zaświadczenia.

   Plany działalności Sekcji i Komisji, które nie są uwzględnione powyżej zostaną przedstawione
   w terminie późniejszym.

   Prosimy o zgłaszanie (listowne, faxem, lub e-mailem) tematów/zagadnień oczekiwanych, które Państwo chcielibyście zaproponować lub przedstawić na spotkaniach klubowych.

   Prosimy również o zgłaszanie innych propozycji działalności Klubu PF ISO 9000.

   Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, Sekretariat Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB

   Ul. Kłobucka 23A lok. 104, 02 - 699 Warszawa

   Tel. 22 46 45 503; Fax: 22 46 45 556;
   www.pfiso9000.pl
   ; pfiso@pfiso9000.pl