Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

STRONA GŁÓWNA » Kalendarium - Szkolenia/Sympozja/Warsztaty organizowane przez Klub PF ISO 9000 w 2017 r.

2017-04-25 09:47

Szkolenia/Sympozja/Warsztaty w 2017 r.

Seminaria i sympozja wielodniowe:

  1. 16-21 maja 2017r. Jakość w biznesie 10  „Zrównoważony rozwój – wyzwania i wymagania, Szczyrk – (istnieje możliwość uczestnictwa tylko w jednodniowej konferencji).
  2. II kwartał 2017 r.  – II Zjazd Jakości - Ojców
  3. III lub IV kwartał  2017 r. – Sympozjum dot. Metrologii, Kielce
  4. IV kwartał lub I/II kw 2018 r. – 2 dniowe – Seminarium Procesy w organizacji III pt. – Wzrost efektywności biznesu a zarządzanie wiedzą pracowników, Krynica Zdrój

Szkolenia/warsztaty jednodniowe:

Sekcja Organizacji Publicznych:

-        czerwiec 2017 r. , Bydgoszcz – szkolenie powtórzeniowe Zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania – Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko, Ciągłość działania (standardy B. 7, 8, 9, C.12, wymaganie PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie zarządzania ryzykiem, wytyczne m.in. ISO 9004)

-        II kwartał 2017 r. – Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko, Ciągłość działania  (standardy B. 7, 8, 9, C.12 wymagania ISO 9001, wytyczne)

-        IV kwartał 2017 r.  – Przegląd zarządzania a zapewnienie o stanie kontroli zarządczej (standard E. 22, wymagania ISO 9001, wytyczne)

Sekcja Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

-        19.05.2017 r, Warszawa PKN -Dokumentowanie systemu zarządzania wg wymagań ISO 9001:2015

Sekcja Pełnomocników:

-        IV kwartał–Wprowadzenie do zarządzania procesami – edycja na Śląsku.

Przedstawione powyżej plany mogą ulec rozszerzeniu w miarę potrzeb, szczególnie o te spotkania, które przygotowywane są przez sekcje Klubu, o czym ich przewodniczący informują Członków na bieżąco.

 

Odpłatność za udział w jednodniowych szkoleniach/warsztatach organizowanych przez sekcje Klubu  w 2017 r.:

1) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2017 r.) – udział 1 przedstawiciela Klubu w jednym szkoleniu każdej Sekcji bezpłatnie – dotyczy szkoleń organizowanych przez Sekcje Klubu: Organizacji Publicznych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Auditorów, Pełnomocników.

2) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2017 r.) udział w kolejnych szkoleniach Sekcji – 50 zł netto – 1-wsza osoba

3) Członkowie Stowarzyszenia POLISOLAB (z opłaconą składką członkowską za 2017 r.) – 50,00 zł netto/ osoba

4) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 powyżej 1 osoby, Członkowie wspierający Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2017 r.) – 60,00 zł netto/ osoba

5) Członkowie Klubu POLLAB , Członkowie Stowarzyszenia ISO 14000(z opłaconą składką członkowską za 2017 r.) – 99,00zł netto/osoba

6) osoby zewnętrzne z organizacji nie będących członkami Klubów PF ISO 9000 lub POLLAB, członkowie Klubów PF ISO 9000 i POLLAB, Stowarzyszenia POLISOLAB i ISO 1400 bez opłaconej składki członkowskiej za 2017 r. – 199,00 netto/osoba