Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

Sekretariat Klub POLSKIE FORUM ISO 9000

ul. Konstancińska 11

02-942  Warszawa

Tel./Fax: 22 842 54 21

e-mail: pfiso[at]pfiso9000.pl


Konto Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000


Stowarzyszenie POLISOLAB
Ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa

Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
ul. Jasna 1, 00-950 Warszawa
nr 08 1240 6175 1111 0000 4565 7946