W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

STRONA GŁÓWNA » spotkania „ISO 9001 – Droga Do Jakości” 14.01.2020 - Wrocław

2019-11-12 15:33

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na event pt.: „ISO 9001 – Droga Do Jakości”.

Przedstawiciele BSI we współpracy z ekspertem dr inż. Anną Mazur z Politechniki Poznańskiej przedstawią Państwu korzyści jakie niesie ze sobą wdrożenie systemu ISO 9001:2015 oraz jego certyfikacja. 

Event kierujemy do Właścicieli Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Przedstawicieli Zarządu, Dyrektorów Zarządzających oraz osób odpowiedzialnych za rozwój organizacji funkcjonujących na terenie Wielkopolski oraz Dolnego Śląska i okolic.

Zapewniamy dużą dozę wiedzy na START o wdrożeniu systemu oraz późniejszym procesie certyfikacji, odpowiemy na wszelkie pytania oraz napijemy się pysznej kawy w doborowym towarzystwie.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne, a miejsca limitowane.

Termin:

14.01.2020, 9:00 – 12:00, Wrocław (w trakcie ustaleń)

Zapisy pod liniem àhttp://bit.ly/ISO9001-Wroclaw

Wszelkie pytania prosimy kierować do naszych przedstawicieli:

Poznań: Julita Wiatrowska tel. 532 759 309, e-mail: Julita.Wiatrowska@bsigroup.com

Wrocław: Sylwester Wysocki tel. 501 652 016, e-mail: Sylwester.Wysocki@bsigroup.com