NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn http://qualitymagazyn.pl/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 esteśmy na Facebook

 

STRONA GŁÓWNA » Start 29.10.2020 r. - modułowe seminarium szkoleniowe: Systemowe narzędzia doskonalenia

2020-10-12 12:15

Szanowni Państwo,

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB

 

zapraszają do udziału

w modułowym seminarium szkoleniowym:

SYSTEMOWE NARZĘDZIA DOSKONALENIA

w ramach cyklu

DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA.

Seminarium szkoleniowe adresowane jest do osób zainteresowanych doskonaleniem systemów zarządzania w różnych organizacjach, a w szczególności:

- dla kadry zarządzającej,

- pełnomocników / menadżerów jakości,

- auditorów wewnętrznych.

Seminarium szkoleniowe prowadzone on-line na platformie Zoom, w modułach 3 godzinnych (g. 9.00-12.00), realizowanych 1 x w tygodniu - w czwartki, zgodnie z programem. Zaczynamy 29.10.2020 r. g. 9.00.

Cel seminarium szkoleniowego: nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania systemowych narzędzi oceny skuteczności wdrożenia i funkcjonowania oraz doskonalenia systemu zarządzania w organizacji.

 

Ukończenie całości szkolenia umożliwia uzyskanie certyfikatu:

 
SPECJALISTY W ZAKRESIE SYSTEMOWYCH NARZĘDZI DOSKONALENIA.

 

Program:

Moduł I – 29.10.2020, prowadzący: Michał KUBISTA

Systemowe narzędzia doskonalenia. Wymagania w zakresie systemowych narzędzi dedykowanych systemom zarządzania. Skuteczne i efektywne wykorzystanie narzędzi systemowych do zarządzania zmianą.

Moduł II  –  05.11.2020, prowadzący: Marek ROSZAK

Podejście procesowe. Analiza organizacji w układzie procesowym. Zarządzanie procesowe. Skuteczne i efektywne zarządzania procesami w organizacji. Doskonalenie systemu zarządzania
w oparciu o podejście procesowe.

Moduł III – 19.11.2020, prowadzący: Krystyna STEPHENS

Ocena efektów działania. Monitorowanie efektów działania i skuteczności systemu, analiza i ocena danych i informacji. Monitorowanie realizacji procesów. Doskonalenie systemu zarządzania w oparciu o ocenę efektów działania.

Moduł IV  –  26.11.2020 – prowadzący: Artur JABŁOŃSKI

Audit wewnętrzny. Doskonalenie systemu zarządzania poprzez wykorzystywanie auditów wewnętrznych oraz informacji o niezgodnościach. Korekcja, działania korygujące. Analiza przyczyn niezgodności. Planowanie działań korygujących.

Moduł V – 03.12.2020, prowadząca: Tatiana KARKOSZKA

Zarządzanie ryzykiem. Działania odnoszące się do ryzyk. Uwzględnienie ryzyk i szans w procesach. Analiza skuteczności działań podjętych w celu uwzględnienia ryzyk i szans. Aktualizacja ryzyki szans podczas planowania, w tym w wyniku niezgodności.

Moduł VI – 10.12.2020, prowadząca: Grażyna ŻARLICKA

Przegląd zarządzania. Istota przeglądu zarządzania. Przygotowanie materiałów na przegląd. Wykorzystanie danych i informacji. Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania poprzez wykorzystywanie polityki i celów dotyczących jakości. Przykłady określanie celów i zadań w powiązaniu z polityką jakości oraz celami procesów.

Moduł VII – 17.12.2020

Webinarium podsumowujące szkolenie z prowadzącymi poszczególne moduły szkolenia oraz zaproszonymi gośćmi.

Tutaj: Szczegółówy Komunikat_1_Systemowe narzędzia doskonalenia oraz z karta uczestnictwa.

Kartę uczestnictwa udziału w całości seminarium szkoleniowego lub w I module należy przesłać do dnia 23 października 2020 r.e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

Kartę uczestnictwa w kolejnych modułach należy przesłać nie później niż 4 dni przed planowanym terminem edycji modułu.
(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium na 3 dni robocze przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

Serdecznie zapraszamy do udziału!