Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

STRONA GŁÓWNA » Uwaga! ZMIANA TERMINU KONFERENCJI - I Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji

2018-03-29 12:30

Szanowni Państwo,

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej oraz Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

 I Konferencji Naukowo-Praktycznej

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W ORGANIZACJI

Honorowy Przewodniczący Konferencji

prof. dr hab. Elżbieta SKRZYPEK

 

Konferencja odbędzie się we wrzesniu 2018 r. w Hotelu Jaskółka*** w Ustroniu. Dokładny termin podamy już niebawem!

 

Podczas konferencji będą poruszone zagadnienia zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym, zwłaszcza w aspekcie praktycznego wdrożenia skutecznych mechanizmów zarządczych stosowanych w organizacjach spełniających współczesne wymagania i oczekiwania. Konferencja pozwala na wielopodmiotową i wielopłaszczyznową wymianę poglądów w zakresie poruszanej tematyki,stanowiąc podstawę w tworzeniu kreatywnych rozwiązań w obszarze zarządzania kapitałem intelektualnym oraz wiedzą w warunkach przemysłu 4.0.

Wydarzenie ma charakter naukowo-praktyczny konferencji gdzie Uwagę skoncentrowaną na przepływie wiedzy pomiędzy praktykami biznesu a środowiskiem naukowym. Forma ta została zaproponowana przez organizatorów w wyniku obserwacji potrzeb zmieniającego się rynku, stanowiąc odpowiedź na istniejącą lukę w tym obszarze, będąc doskonałą alternatywą do spotkań o charakterze typowo szkoleniowym czy też warsztatowym.

Celem konferencji będzie doskonalenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie najnowszych trendów związanych z zarządzaniem kapitałem intelektualnym oraz wiedzą w podmiotach gospodarczych. Transformacja wiedzy pomiędzy środowiskiem naukowym i praktycznym, a tym samym kreowanie warunków podejmowania synergicznej współpracy pomiędzy przedstawicielami tych jednostek.