Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

KLUB PF ISO 9000 » Zarząd Klubu

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Wyborcze spośród przedstawicieli członków rzeczywi­stych, na czteroletnią kadencję, jako organ zarządza­jący i wykonawczy. Zarząd ustala kie­runki i formy działania Klubu, powołuje Radę Pro­gramową, kształtuje strukturę organizacyjną Klubu przez powoływanie sekcji branżowych i regionalnych oraz komisji problemowych.

Do kompetencji Zarządu należy m.in. podejmowanie decyzji o przyjęciu, zawieszeniu i skreśleniu członków Klubu- rzeczywistych i wspierających oraz inicjowanie współpracy z organizacjami o podobnym charakterze.

Wśród głównych zadań Zarządu należy wymienić:
- opracowanie i realizacja planu pracy Klubu,
- nadzór i wsparcie prac Sekcji i Komisji,
- organizacja działalności informacyjnej i promocyjnej,
- organizacja Walnych Zgromadzeń Klubu,
- realizacja planu rzeczowo-finansowego

Zarząd spotyka się regularnie na zebraniach, podczas których podejmuje Uchwały zgodnie z Regulami­nem, na bieżąco współpracuje z Sekretariatem Klubu i utrzymuje komunikację mailową we wszystkich kwe­stiach tego wymagających.

Organizację prac Zarządu określa Regulamin Klubu.

ZARZĄD KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000  VII Kadencji:

Lp.

Imię i Nazwisko

Nr Członkowski

Funkcja
w Zarządzie

Firma

Kontakt

1.

Dr hab. inż.

Marek Roszak

Czł. rz. nr 830

Prezes Zarządu

Politechnika Śląska,
Wydział Mechaniczny Technologiczny,
Instytut Materiałów Inżynierskich
i Biomedycznych

Tel. +48 32 237 29 23
Fax: +48 32 2372281

e-mail: marek.roszak@pfiso9000.pl

2.

Inż.

Tadeusz Glazer

Czł. honorowy nr 1

Wiceprezes,

Mazowiecka Nagroda Jakości

Członek honorowy

Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Tel. 664 912 548

e-mail: tadeusz.glazer@pfiso9000.pl

3.

Mgr

Renata Adamczyk-Nowak

Czł. rz. nr 818

Koordynator ds. promocji Klubu – strona internetowa

Fundacja „Indygo”. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury

Tel. 602 156 755

e-mail:

ran@pfiso9000.pl

4.

Mgr inż.

Henryk Dębski

Czł. rz. nr 318

Koordynator ds. spełnienia wymagań GIODO
oraz webinariów

Instytut Badań
i Rozwoju  Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Tel. +48 33 813 04 63;
Fax. +48 33 812 50 38

e-mail: henryk.debski@pfiso9000.pl

5.

Mgr inż.
Leszek Krawczyk

Czł. rz. nr 726

Koordynator ds. nadzorowania zmian aktów prawnych i norm z zakresu zarządzania

KGHM CUPRUM
sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

Tel. 605 070 301,

+48 71 7812283

e-mail: leszek.krawczyk@pfiso9000.pl

6.

Mgr inż.

Jadwiga Majcher

Czł. rz. nr 816

Sekretarz Klubu

Biuro Konsultingowo-Inżynierskie
"G i M-Bumark" Jerzy Gortat i Janusz Majcher

Tel./fax. +48 42 659 49 34

e-mail: jadwiga.majcher@pfiso9000.pl

7.

Mgr inż.

Marek Rusek

Czł. rz. nr 848

Przewodniczący Komisji Pełnomocników

Katowicki Holding Węglowy S.A.

 

tel.: +48 32 757 31 79
e-mail:

marek.rusek@pfiso9000.pl

8.

Mgr inż.
Edyta Słupecka

Czł. rz. nr 170

Skarbnik Klubu 

Instytut Lotnictwa

Tel. +48 22 188 37 62

e-mail: edyta.slupecka@pfiso9000.pl

9.

Mgr

Elżbieta Stefaniak

Czł. rz. nr 857

Koordynator ds. współpracy z członkami Klubu – nadzór nad bazą członków

B&L Elżbieta, Danuta, Arkadiusz STEFANIAK Spółka Cywilna

 

 

Tel. +48 22 781 25 01

e-mail: elzbieta.stefaniak@pfiso9000.pl

 10.

Mgr inż.

Katarzyna Szczepek-Wcisło

Czł. rz. nr 212

Koordynator ds. opracowania strategii rozwoju Klubu

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Tel. +48 12 631 74 57

e-mail:

katarzyna.szczepek-wcislo@pfiso9000.pl

 11.

Mgr inż.
Grażyna Żarlicka

Czł. rz. nr 773

Przewodnicząca Sekcji Organizacji Publicznych oraz Sekcji Małych
i Średnich Przedsiębiorstw, KT6

Loxxess Polska
Sp. z o.o.

 

Tel. 502716 405, + 48 22 392 48 60

e-mail: grazyna.zarlicka@pfiso9000.pl